2021

Uchwała Nr XXXIX/351/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest

 
Lista wiadomości