2021

Uchwała Nr XXXVII/342/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulicy Leśnej.

 
Lista wiadomości