2021

Uchwała Nr XXXVII/339/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie

 
Lista wiadomości