2021

Uchwała Nr XXXVI/328/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powia

 
 
Lista wiadomości