2021

Uchwała Nr XXXV/324/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 2021 r. dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludo

 
Lista wiadomości