2021

Uchwała Nr XXXV/320/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Nowej.

 
Lista wiadomości