2021

Uchwała Nr XXXV/318/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie Rosnówko-Walerian

 
 
Lista wiadomości