2021

Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych d

 
 
Lista wiadomości