2021

Uchwała Nr XXXIII/305/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwod

 
 
Lista wiadomości