2021

Uchwała Nr XXXIII/304/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

 
 
Lista wiadomości