2021

Uchwała Nr XXXII/299/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 grudnia 2020 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

 
 
Lista wiadomości