2021

Uchwała Nr XXXII/293/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie konieczności dokonania zmiany i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestr

 
 
Lista wiadomości