2019

Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/315/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zobowiązania o udzie

Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/315/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej dla Miasta Poznania dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka,  w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", zmienionej uchwałą nr II/19/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018 r.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 165

Lista wiadomości