2019

Uchwała Nr XVIII/164/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/512/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy fina

Uchwała Nr XVIII/164/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/512/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu, zmienionej uchwałą nr LVI/550/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 164

Lista wiadomości