2019

Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki na lata 2020 - 2024.

Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki na lata 2020 - 2024.

Uzasadnienie do uch. nr 163

zał. nr 1 do uch. nr 163

zał. nr 2 do uch. nr 163

zał. nr 3 do uch. nr 163

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 163

Lista wiadomości