2019

Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 1159/157 obręb

Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 1159/157 obręb Komorniki, na okres jednego roku.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 162

Lista wiadomości