2019

Uchwała Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komorniki w roku szkolnym 2019/2020.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 160

Lista wiadomości