2019

Uchwała Nr XVIII/158/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjne

Uchwała Nr XVIII/158/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Komorniki na 2020 rok.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 158

Lista wiadomości