2019

Uchwała Nr XVIII/157/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.

Uchwała Nr XVIII/157/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020r.

Objaśnienia do uch. nr 157

zał. nr 1 do uch. 157

zał. nr 1 a do uch. 157

zał. nr 2 do uch. 157

zał. nr 2 a do uch. 157

zał. nr 2 b do uch. 157

zał. nr 3 do uch. 157

zał. nr 4 do uch. 157

zał. nr 5 do uch. 157

zał. nr 6 do uch. 157

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 157

Lista wiadomości