2019

Uchwała Nr XVIII/156/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2020-2026.

Uchwała Nr XVIII/156/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki  na lata 2020-2026.

zał. nr 1 do uch. 156

zał. nr 2 do uch. 156

Objaśnienia do uch. nr 156

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 156

Lista wiadomości