2019

Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalne

Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki  a Miastem Poznań oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

zał do uch.153.

Imienne wyniki głosowania do uch. 153

Lista wiadomości