2019

Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbior

Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki  a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zał do uch.152.

Imienne wyniki głosowania do uch. 152

Lista wiadomości