2019

Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Imienne wyniki głosowania do uch. 149

Lista wiadomości