2019

Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Imienne wyniki głosowania do uch.148

 

Lista wiadomości