2019

Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Imienne wyniki głosowania do uch. 147

Lista wiadomości