2019

Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Imienne wyniki głosowania do uch. 145

Lista wiadomości