2019

Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rejoni

Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rejonie ul. Komornickiej.

zał mapka

Imienne wyniki głosowania do uch.140

Lista wiadomości