2019

Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę

Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów.

Zał mapka

Imienne wyniki głosowania do uch.139

Lista wiadomości