2019

Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025.

Uchwał Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, zmienionej Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025, Uchwałą Nr X/78/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2025, Uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2025, Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2026, Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2026.

zał nr 1

zał nr 2

Objaśnienia do uch. 138

Imienne wyniki głosowania do uch.138

Lista wiadomości