2019

Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zmienionej Uchwałą Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwałą Nr X/77/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwałą Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwałą Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 105/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwałą Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.,Zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzeniem Nr 123/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

zał nr 1

zał nr 1a

zał nr 2

zał nr 2a

zał nr 2b

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 6

zał nr 7

Imienne wyniki głosowania do uch. 137

Lista wiadomości