2019

Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania

Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2018  Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P w miejscowości Wiry.

Imienne wyniki głosowania do uch. 134

Lista wiadomości