2019

Uchwała Nr XVI/130/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Komorniki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Uchwała Nr XVI/130/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Komorniki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Imienne wyniki głosowania do uch. 130

Lista wiadomości