2019

Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Arbuzowa” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Arbuzowa” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

Uzasadnienie do uch. 128

Zał. do uch. 128

Imienne wyniki głosowania do uch. 128

Lista wiadomości