2019

Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok.

Imienne wyniki głosowania do uch. 127

Lista wiadomości