2019

Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Komorniki na lata 2020-2025.

Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Komorniki na lata 2020-2025.

zał. do uch. 126

imienne wyniki głosowania do uch. 126

Lista wiadomości