2019

Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rej

Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Cmentarnej.

Zał. do uch. nr 125

imienne wyniki głosowania do uch. 125

Lista wiadomości