2019

Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejo

Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa.

Zał. do uch. 124

Imienne wyniki głosowania do uch. 124

Lista wiadomości