2019

Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr LV

Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia  30 czerwca 2016 roku zmienionej Uchwałą Nr LVII/556/2018 z dnia 26 września 2018r. oraz Uchwałą Nr XIV/105/2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Imienne wyniki głosowania do uch. 123

Lista wiadomości