2019

Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 120

Lista wiadomości