2019

Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Zał. do uch. nr 119

imienne wyniki głosowania do uch. 119

Lista wiadomości