2019

Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komo

Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

zał. graficzny do uch. 117

imienne wyniki głosowania do uch. 117

Lista wiadomości