2019

Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na lata 2020-2

Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na lata 2020-2023.

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości