2019

Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic:

Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów.

Zał

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości