2019

Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie u

Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Tymiankowej.

Zał

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości