2019

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej.

Zał

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości