2019

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. St

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. Stawnego.

Zał

Imienne wyniki głosowania nr 1

Imienne wyniki głosowania nr 2

Imienne wyniki głosowania nr 3

Lista wiadomości