2019

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników w wyborach na kadencję 2020 -

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników w wyborach na kadencję 2020 - 2023 r.

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości