2019

Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Komorni

Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Komornikach osób zamieszkałych na terenie Miasta Luboń.

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości