2019

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej nr 5 w

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej nr 5 w Komornikach i Szreniawie oraz ulicy Jarzębinowej w Rosnowie.

zał do uch. nr. 92

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości