2019

Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesi

Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu przez Gminę Komorniki.

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości